Sửa lỗi cài đặt: Chỉnh cấu hình 16 bit

 Win XP:

 • Nhấp chuột Phải trên màn hình Desktop.
 • Danh sách chức năng sẽ hiện ra, rồi sau đó chọn dòng Properties.
 • Kế tiếp 1 Hộp thoại xuất hiện, bạn chọn mục Settings.
 • Sau đó chọn tiếp mục Color Quality.
 • Cuối cùng chuyển về cấu hình 16bit

 Win 7:

 • Chuột Phải vào màn hình Desktop.
 • Sau đó chọn Screen resolution
 • Rồi sẽ hiện ra 1 hộp box, sau đó vào phần Advanced Settings.
 • Chuyển sang Tab Monitor.
 • Và nhìn xuống dưới sẽ thấy chế độ 16 bit hoặc 32 bit.
 • Công việc cuối cùng, chỉnh sửa thành 16 bit.


win7_1
 
win7_2
 
win7_3
 
win7_4

 Win 8, Win 10:

 • Chuột phải vào Game.exe chọn Properties.
 • Sang tab Compatibility chọn Change setting for all user.
 • Ở Compatibility mode chọn Windows XP.
 • Reduced color mode: chọn 16bit (65536) color

game-win8