Sửa lỗi cài đặt: Has Stoped Working

Lỗi này đa số là thường xảy ra trong Win7 trở lên. Lý do là xung đột với các chương trình khác. Để khắc phục làm theo các bước sau:

  • Bước 1 : Chuột phải vào biểu tượng Computer. Chọn dòng cuối cùng Properties.
  • Bước 2 : 1 hộp thoại sẽ xuất hiện. Các bạn tìm chữ : Advanced System Settings hay Change Settings đều được.
  • Bước 3 : 1 hộp thoại sẽ xuất hiện. Chọn Tab Advanced. Sau đó chọn vào ô Setting đầu tiên.

p_1

  • Bước 4 : Chọn Tab Data Execution Prevention. Chọn tiếp nút : Turn On DEP for all programs….. Rồi bấm vào nút Add….

p_2

  • Bước 5 : lúc bấm nút Add, sẽ có 1 Hộp thoại, yêu cầu bạn chỉ đường dẫn vào Game. Công việc của bạn là chọn đường dẫn tới Game. Rồi bấm nút OK là hoàn tất

p_3

  • Bước 6 : vào Game.exe để vào thử nhé

p_4