Sửa lỗi cài đặt: Windown Protect Your PC

Lỗi này đa số là thường xảy ra từ Win7 trở lên. Lý do là xung đột với các chương trình khác. Để khắc phục làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Chọn “More info”
  • Bước 2: Chọn “Run anyway”

run