Điều Khoản Sử Dụng – Mãnh Long Tranh Bá

1. Cam kết kết sử dụng dịch vụ của khách hàng
– Khách hàng thực hiện thanh toán hoặc nạp thẻ đồng ý rằng việc sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến là hoàn toàn tự nguyện và khách hàng hiểu rõ các quy định có liên quan về thanh toán và nạp tiền của tài khoản Mãnh Long Tranh Bá.
 
2. Điều kiện sử dụng dịch vụ
– Số tiền thanh toán hoặc nạp thẻ của một giao dịch tối thiểu 10.000 đồng và tối đa 10.000.000 đồng.
– Một tài khoản không được giao dịch thanh toán hoặc nạp thẻ quá 5 lần trong một ngày. Tài khoản thanh toán một ngày không được quá 10.000.000 đồng.
 
3. Bảo mật
– Mọi chi tiết của các giao dịch thanh toán hoặc nạp thẻ trực tuyến sẽ được xác định bảo mật, lưu giữ bảo đảm, chính xác tại hệ thống của ngân hàng và Mãnh Long Tranh Bá.
 
4. Thời gian xử lý giao dịch
– Giao dịch Thanh toán hoặc nạp thẻ trực tuyến sẽ được hệ thống tự động gạch nợ hoặc nạp tiền ngay sau khi cổng thanh toán thực hiện thành công yêu cầu trừ tiền trong tài khoản ngân hàng của khách hàng.
 
5. Hoàn tiền và hủy giao dịch
– các giao dịch thanh toán thực hiện thành công, tài khoản khách hàng thanh toán đã được hệ thống gạch nợ hoặc nạp tiền với số tiền tương ứng sẽ không được hoàn tiền và hủy giao dịch
 
6. Quyền và trách nhiệm của Mãnh Long Tranh Bá
– Mãnh Long Tranh Bá có trách nhiệm đảm bảo các hệ thống kỹ thuật của mình hoạt động ổn định, chính xác trong việc xử lý giao dịch thanh toán của khách hàng.
– Mãnh Long Tranh Bá có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan tới giao dịch phục vụ tra soát số liệu giao dịch với các đơn vị khi phát sinh lỗi hoặc có khiếu nại của khách hàng trong việc sử dụng dịch vụ với điều kiện các bên liên quan đưa đủ bằng chứng chứng tỏ mình có quyền hợp pháp để tiếp cận các thông tin nói trên.
– Mãnh Long Tranh Bá có quyền từ chối không cung cấp dịch vụ cho khách hàng nếu khách hàng không tuân thủ các quy định về cung cấp dịch vụ của Mãnh Long Tranh Bá.
 
7. Quyền và trách nhiệm của khách hàng
– Khách hàng có trách nhiệm thực hiện theo đúng những hướng dẫn sử dụng dịch vụ của Mãnh Long Tranh Bá và ngân hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.
– Khách hàng được hưởng đầy đủ các quyền lợi dành cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ thanh toán, ngoại trừ những quy định được Mãnh Long Tranh Bá thông báo rõ ràng trên website về các quyền lợi không được hưởng khi thanh toán hoặc nạp thẻ qua website. Với các giao dịch trừ tiền tài khoản của khách hàng thành công và do hệ thống của Mãnh Long Tranh Bá hoặc Ngân hàng lỗi dẫn đến không thể gạch nợ hoặc nạp tiền cho khách hàng, khách hàng sẽ được gạch nợ hoặc nạp tiền ngay sau khi hệ thống phát hiện ra sai sót, thời gian gạch nợ hoặc nạp tiền tối đa trong vòng 02 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch.
 
8. Cam kết
– Hai bên cam kết nghiêm chỉnh thực hiện các điều khoản. Nếu phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết bằng thương lượng hoặc hòa giải.