[Hoạt Động] Công Thành Chiến

cong-thanh-chien
 

Mãnh Long Tranh Bá thiết lập 2 lãnh địa phụ Biện Kinh, Phượng Tường và 1 lãnh địa chính Ba Lăng Huyện.
ỗi thành chiếm hữu thành công sẽ có phần thưởng siêu đã.

  • Thành viên Bang Hội có thể vào cả 3 MẶT TRẬN: Biện Kinh, Phượng Tường hoặc Ba Lăng Huyện.
  • Muốn công chiếm Ba Lăng Huyện trước tiên phải sở hữu hoặc công phá thành công Biền Kinh và Phượng Tường.
  • Một Bang Hội chỉ được phép SỠ HỮU 1 THÀNH.
  • Cuối trận bang hội nào chiếm 2 trên 3 long trụ sẽ nhận được lãnh địa tương ứng.
  • Người phụ trách hoạt động Công Thành Chiến:

14
 
12
 

Bản Đồ Công Chiến Thành

ctc1
 

Bảng Phần Thưởng

Chiếm thành Phần thưởng dành cho Bang Chủ Phần thưởng thành viên Thu Thuế (Tiền vạn)
Ba Lăng Huyện Lệnh Bài Hàn Thiết*10
Tuần Lộc Trục Nhật Nguyệt*1 (10 ngày)

 Thần Bí Lễ Bao*10 40%
Phượng Tường Lệnh Bài Hàn Thiết*5
Tuần Lộc Trục Nhật Nguyệt*1 (7 ngày)

 Thần Bí Lễ Bao*5 20%
Biện Kinh Lệnh Bài Hàn Thiết*5
Tuần Lộc Trục Nhật Nguyệt*1 (7 ngày)

 Thần Bí Lễ Bao*5 20%

 

  • Sử Dụng Lệnh Bài Hàn Thiết nhận được 500 điểm Danh Vọng.

 

Công Thành Trận Địa

http://res.cloudinary.com/ddeaplnsw/image/upload/v1470809444/2_qvexvx.jpg
Doanh trại phe thủ
http://res.cloudinary.com/ddeaplnsw/image/upload/v1470809443/3_ucg6se.jpg
Doanh trại phe công
http://res.cloudinary.com/ddeaplnsw/image/upload/v1470809443/4_a1ajz9.jpg
Tam Long Trụ
http://res.cloudinary.com/ddeaplnsw/image/upload/v1470809444/6_svueom.jpg
Long Trụ

  • Định Xuyên môn (170/193) có Định Xuyên Long trụ.
  • Bình Giang môn (184/184) có Bình Giang Long trụ.
  • Lập Dương môn (177/189) có Lập Dương Long trụ.