Kỹ Năng Mãnh Long Tranh Bá

V ới những uy lực hết sức mạnh mẽ và là nỗi khiếp sợ của kẻ thù trong những trận giao tranh. Nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ hãy nhanh chóng theo dõi những nội dung hướng dẫn sau đây để tiến hành học kỹ năng đặc biệt này một cách nhanh nhất.

Thiếu Lâm Quyền

TL_quyen

 • Chiêu thức Thiếu Lâm Quyền Pháp
  • Kỹ năng 90: Đạt Ma Độ Giang
  • Kỹ năng 120: Đại Thừa Như Lai Chú
  • Kỹ năng 150: Đại Lực Kim Cang Chưởng
 • Ưu điểm ,
  • Rất trâu, phản đòn tốt
  • Tỷ lệ xuất chiêu liên tục và choáng cao
 • Nhược điểm
  • Chạy bộ và không có kỹ năng tăng tốc độ di chuyển
  • Cần kỹ năng PK cao để đánh trúng mục tiêu
 • Cách nâng điểm tiềm năng
  • Sức mạnh: 70%
  • Sinh khí: 30%
  • Thân pháp: khoảng 100-150 điểm
  • Nội công: không cần thiết

Thiếu Lâm Bổng

TL_Bong

 • Chiêu thức Thiếu Lâm Bổng Pháp
  • Kỹ năng 90: Hoành Tảo Thiên Quân
  • Kỹ năng 120: Đại Thừa Như Lai Chú
  • Kỹ năng 150: Vi Đà Hiến Xử
 • Ưu điểm ,
  • Rất trâu, phản đòn tốt
  • Đánh lan khu vực xung quanh và choáng cao, giữ chân đối giật cực tốt
 • Nhược điểm
  • Chạy bộ và không có kỹ năng tăng tốc độ di chuyển
  • Cần kỹ năng PK cao để đánh trúng mục tiêu
 • Cách nâng điểm tiềm năng
  • Sức mạnh: 70%
  • Sinh khí: 30%
  • Thân pháp: khoảng 100-150 điểm
  • Nội công: không cần thiết

Thiếu Lâm Đao

TL_Dao
 

 • Chiêu thức Thiếu Lâm Đao Pháp
  • Kỹ năng 90: Vô Tương Trảm
  • Kỹ năng 120: Đại Thừa Như Lai Chú
  • Kỹ năng 150: Tam Giới Quy Thiền
 • Ưu điểm ,
  • Rất trâu, phản đòn tốt
  • Đánh trên ngựa di chuyển nhanh, cơ động với chiêu thức tầm xa
  • Có độ giật cao khi áp sát
 • Nhược điểm
  • Cần kỹ năng PK cao để câu máu đối phương
 • Cách nâng điểm tiềm năng
  • Sức mạnh: 80%
  • Sinh khí: 20%
  • Thân pháp: không cần thiết
  • Nội công: không cần thiết

Thiên Vương Thương

tvb_thuong

 • Chiêu thức Thiên Vương Thương Pháp
  • kỹ năng 90: Truy Tinh Trục Nguyệt
  • kỹ năng 120: Đảo Hư Thiên
  • kỹ năng 150: Bá Vương Tam Kim
 • Ưu điểm ,
  • Kháng trâu, lực tao khá cao
  • Xuất 1 thương là 3 phát rất nhanh
  • Các phái ngoại công không sợ ai hết vì có kháng PTVL cao
 • Nhược điểm
  • Chạy bộ và không có kỹ năng tăng tốc độ di chuyển
 • Cách nâng điểm tiềm năng
  • Sức mạnh: 60%
  • Sinh khí: 40%
  • Thân pháp: khoảng 150-200 điểm
  • Nội công: không cần thiết

Thiên Vương Đao

tvb_dao

 • Chiêu thức Thiên Vương Đao Pháp
  • kỹ năng 90: Phá Thiên Trảm
  • kỹ năng 120: Đảo Hư Thiên
  • kỹ năng 150: Hào Hùng Trảm
 • Ưu điểm
  • Kháng rất cao
  • Linh hoạt khi PK trên ngựa
  • kỹ năng có độ giật cao
  • Trình độ PK không yêu cầu cao chỉ cần chọn đúng mục tiêu và di chuyển linh hoạt
 • Nhược điểm
  • Lực tay hơi thấp so với Thương và Chùy
  • Cần trang bị tốt nhất để tăng lực tay
 • Cách nâng điểm tiềm năng
  • Sức mạnh: 80%
  • Sinh khí: 20%
  • Thân pháp: không cần thiết
  • Nội công: không cần thiết

Thiên Vương Chùy

tvb_chuy
 

 • Chiêu thức Thiên Vương Chùy Pháp
  • kỹ năng 90: Truy Phong Quyết
  • kỹ năng 120: Đảo Hư Thiên
  • kỹ năng 150: Tung Hoành Bát Hoang
 • Ưu điểm ,
  • Kháng tính cực cao
  • kỹ năng có phạm vi lớn dễ bắt dính đối thủ
  • Có độ giật khá cao sẽ làm cho đối thủ khó chạy ra được
 • Nhược điểm
  • Cần kỹ năng PK cao để câu máu đối phương
  • Phải kiên nhẫn trong lúc PK vì đối phương sẽ rỉa máu
 • Cách nâng điểm tiềm năng
  • Sức mạnh: 80%
  • Sinh khí: 20%
  • Thân pháp: 150
  • Nội công: không cần thiết

Ngũ Độc Đao

nd_dao

 • Chiêu thức Ngũ Độc Đao Pháp
  • kỹ năng 90: Huyền Âm Trảm
  • kỹ năng 120: Hấp Tinh Yểm
  • kỹ năng 150: U Hồn Phệ Ảnh
 • Ưu điểm ,
  • PK trên ngựa rất linh hoạt
  • Cấu máu tầm xa bằng kỹ năng 150 cực kỳ hiệu quả
  • Độ giật và kỹ năng chiêu thức xuất 2 lần
  • Khi đối phương đã rút độc thì cứ việc chạy vòng vòng
  • Kết hợp với kỹ năng Hấp Tinh Yểm để PK và hạ gục đối thủ
 • Nhược điểm
  • Cần trang bị cao để tăng PTVL(tối thiểu PTVL = 75)
  • kỹ năng PK cao để rỉa máu và kết thúc đối thủ
  • Cấp thấp thì chẳng đánh được ai, vì điểm kỹ năng cần rất nhiều
  • Đừng để chết trước khi đối phương chưa rút độc
 • Cách nâng điểm tiềm năng
  • Sức mạnh: không cần thiết
  • Sinh khí: 100%
  • Thân pháp: không cần thiết
  • Nội công: không cần thiết

Ngũ Độc Chưởng

nd_chuong
 

 • Chiêu thức Ngũ Độc Chưởng Pháp
  • kỹ năng 90: Âm Phong Thực Cốt
  • kỹ năng 120: Hấp Tinh Yểm
  • kỹ năng 150: Hình Tiêu Cốt Lập
 • Ưu điểm ,
  • Chiêu thức tầm xa
  • Độ giật cao
  • Đánh vài chưởng là rút độc rất tởm và khiến đối thủ bơm máu cực nhiều hoặc chết trong trận chiến
 • Nhược điểm
  • Chạy bộ và không có kỹ năng tăng tốc độ di chuyển
  • kỹ năng bơm máu phải cực cao để sống xốt trong trận chiến
  • Hạn chế PK hội đồng
 • Cách nâng điểm tiềm năng
  • Sức mạnh: không cần thiết
  • Sinh khí: 100%
  • Thân pháp: không cần thiết
  • Nội công: không cần thiết

Ngũ Độc Bùa Chú

nd_bua

 • Chiêu thức Ngũ Độc Bùa Chú
  • kỹ năng 90: Đoạn Cân Hủ Cốt
  • kỹ năng 120: Hấp Tinh Yểm
 • Ưu điểm ,
  • Hỗ trợ đồng đội đánh Boss hoặc PK team, công thành…..
  • Trang bị thêm 1 vũ khí chưởng pháp để được buff bùa nhanh hơn
  • Cực kỳ khó chịu khi có 1 ngũ độc bùa trong Tống Kim hoặc PK săn boss
 • Nhược điểm
  • Hy sinh bản thân để hỗ trợ đồng đội
 • Cách nâng điểm tiềm năng
  • Sức mạnh: không cần thiết
  • Sinh khí: 100%
  • Thân pháp: không cần thiết
  • Nội công: không cần thiết

Đường Môn Phi Đao

dm_phidao

 • Chiêu thức Đường Môn Phi Đao
  • Kỹ năng 90: Nhiếp Hồn Nguyệt Ảnh
  • Kỹ năng 120: Mê Tung Ảnh
  • Kỹ năng 150: Vô Ảnh Xuyên
 • Ưu điểm ,
  • Di chuyển linh hoạt
  • kỹ năng chiêu thức nhồi dame kinh khủng
  • Độ giật kỹ năng tương đối cao
  • Giết quái cực kỳ lẹ vì nhồi dame độc sát
  • Nên nâng hết vào thân pháp để chơi khô máu với đối thủ
 • Nhược điểm
  • Di chuyển dưới ngựa hơi nguy hiểm
  • Cần kỹ năng PK cao để di chuyển và PK hợp lý
 • Cách nâng điểm tiềm năng
  • Sức mạnh: không cần thiết
  • Sinh khí: không cần thiết
  • Thân pháp: 100%
  • Nội công: không cần thiết

Đường Môn Phi Tiêu

dm_phitieu

 • Chiêu thức Đường Môn Phi Tiêu
  • kỹ năng 90: Cửu Cung Phi Tinh
  • kỹ năng : Mê Tung Ảnh
  • kỹ năng 150: Càn Khôn Nhất Trịch
 • Ưu điểm ,
  • Di chuyển linh hoạt
  • kỹ năng chiêu thức nhồi dame kinh khủng
  • Tuy không có độ giật nhưng phạm vi chiêu thức khá xa và rộng
  • Nên nâng hết vào thân pháp để chơi khô máu với đối thủ
 • Nhược điểm
  • Chạy bộ và không có kỹ năng tăng tốc độ di chuyển
  • Cần kỹ năng PK cao để đánh trúng mục tiêu
 • Cách nâng điểm tiềm năng
  • Sức mạnh: không cần thiết
  • Sinh khí: không cần thiết
  • Thân pháp: 100%
  • Nội công: không cần thiết

Đường Môn Tụ Tiễn

dm_tutien

 • Chiêu thức Đường Môn Tụ Tiễn
  • kỹ năng 90: Bão Vụ Lệ Hoa
  • kỹ năng 120: Mê Tung Ảnh
  • kỹ năng 150: Thiên Liên Tứ Sát
 • Ưu điểm ,
  • Đánh trên ngựa di chuyển nhanh, cơ động với chiêu thức tầm xa
  • Có độ giật cao khi nhồi dame
  • Pham vị chiêu thức khá xa và tốc độ xuất chiêu cực nhanh
 • Nhược điểm
  • Rất cần trình độ PK cao
 • Cách nâng điểm tiềm năng
  • Sức mạnh: không cần thiết
  • Sinh khí: không cần thiết
  • Thân pháp: 100%
  • Nội công: không cần thiết

Đường Môn Bẫy Thuật

dm_boom
 • Chiêu thức Đường Môn Bẫy
  • kỹ năng 90: Loạn Hoàn Kích
  • kỹ năng 120: Mê Tung Ảnh
 • Ưu điểm ,
  • Sốc dame cực cao nếu đi vào Boom
 • Nhược điểm
  • Cần thời gian để đặt Boom
  • Trang bị thấp thì dame thấp
 • Cách nâng điểm tiềm năng
  • Sức mạnh: không cần thiết
  • Sinh khí: 100%
  • Thân pháp: không cần thiết
  • Nội công: không cần thiết

Nga My Kiếm

nm_kiem

 • Chiêu thức Nga My Kiếm Pháp
  • kỹ năng 90: Tam Nga Tề Tuyết
  • kỹ năng 120: Bế Nguyệt Phất Trần
  • kỹ năng 150: Kiếm Hoa Vãn Tinh
 • Ưu điểm ,
  • Chiêu thức từ xa và phạm vi cực rộng
  • Nga My kiếm áp sát cực kỳ khó chịu vì dính băng sát và độ giật cao
  • Cơ động với nhiều kỹ năng buff
  • kỹ năng 120 sẽ hỗ trợ tất cả kỹ năng Buff của Nga My
  • Kháng cực cao và chống hiệu ứng cực tốt
  • Rất có lợi thế khi có NM trong Team
 • Nhược điểm
  • Cần trang bị cao và kỹ năng PK
  • Yêu cầu cấp độ cao, càng cao thì càng mạnh
  • Dễ bị hệ Thổ hạ sát
 • Cách nâng điểm tiềm năng
  • Sức mạnh: 90%
  • Sinh khí: 10-20%
  • Thân pháp: không cần thiết
  • Nội công: không cần thiết

Nga My Chưởng

nm_chuong

 • Chiêu thức Nga My Chưởng Pháp
  • kỹ năng 90: Phong Sương Toái Ảnh
  • kỹ năng 120: Bế Nguyệt Phất Trần
  • kỹ năng 150: Băng Vũ Lạc Tinh
 • Ưu điểm ,
  • Chiêu thức từ xa và phạm vi cực rộng
  • Độ giật khá cao nếu solo 1-1, có thể ko chạy lết được ra ngoài vì băng sát khá cao
  • Cơ động với nhiều kỹ năng buff
  • kỹ năng 120 sẽ hỗ trợ tất cả kỹ năng Buff của Nga My
  • Kháng cực cao và chống hiệu ứng cực tốt
  • Rất có lợi thế khi có NM trong Team
  • Không yêu cầu cấp cao, chỉ cần có kỹ năng 150 là chiến tốt
 • Nhược điểm
  • Chạy bộ và không có kỹ năng tăng tốc độ di chuyển
  • Dễ bị hệ Thổ hạ sát
  • Hạn chế PK đông người, vì kỹ năng chỉ giữ chân được 1-2 đối thủ
 • Cách nâng điểm tiềm năng
  • Sức mạnh: không cần thiết
  • Sinh khí: 100%
  • Thân pháp: không cần thiết
  • Nội công: không cần thiết

Nga My Buff

nm_buff

 • Chiêu thức Nga My Hỗ Trợ
  • kỹ năng 90: Phổ Độ Chúng Sinh
  • kỹ năng 120: Bế Nguyệt Phất Trần
 • Ưu điểm ,
  • Hỗ trợ buff toàn diện và chuyên về buff
 • Nhược điểm
  • Cần hy sinh bản thân để đồng đội PK được tốt hơn
 • Cách nâng điểm tiềm năng
  • Sức mạnh: không cần thiết
  • Sinh khí: 100%
  • Thân pháp: không cần thiết
  • Nội công: không cần thiết

Thúy Yên Đơn Đao

ty_dao

 • Chiêu thức Thúy Yên Đơn Đao
  • Kỹ năng 90: Băng Tung Vô Ảnh
  • Kỹ năng 120: Ngự Tuyết Ẩn
  • Kỹ năng 150: Băng Tước Hoạt Kỳ
 • Ưu điểm ,
  • Băng sát cao, PK rỉa máu cực sướng
  • kỹ năng tầm xa và có độ giật
  • Sử dụng Ngự Tuyết Ẩn để kết thúc đối thủ trong vài hit
  • Cực kỳ khó chịu khi đánh với Thúy Yên trong Tống Kim hoặc Liên Đấu,Phong Lăng Độ….
 • Nhược điểm
  • Không có kỹ năng kháng tất cả nên dể bị đối phương hạ gục
  • Cần tính toán thời gian chiêu thức hợp lý để hạ sát đối thủ
 • Cách nâng điểm tiềm năng
  • Sức mạnh: 80%
  • Sinh khí: 20%
  • Thân pháp: không cần thiết
  • Nội công: không cần thiết

Thúy Yên Song Đao

ty_chuong

 • Kỹ năng Thúy Yên Song Đao
  • Kỹ năng 90: Băng Tâm Tiên Tử
  • Kỹ năng 120: Ngự Tuyết Ẩn
  • Kỹ năng 150: Thủy Anh Man Tú
 • Ưu điểm ,
  • Băng sát cao, PK rỉa máu cực sướng
  • Lực tay cực cao
  • kỹ năng tầm xa và có độ giật
  • Sử dụng Ngự Tuyết Ẩn để kết thúc đối thủ trong vài hit
  • Cực kỳ khó chịu khi đánh với Thúy Yên trong Tống Kim hoặc Liên Đấu,Phong Lăng Độ….
 • Nhược điểm
  • Không có kỹ năng kháng tất cả nên dể bị đối phương hạ gục
  • Cần tính toán thời gian chiêu thức hợp lý để hạ sát đối thủ
 • Cách nâng điểm tiềm năng
  • Sức mạnh: không cần thiết
  • Sinh khí: 30%
  • Thân pháp: không cần thiết
  • Nội công: 70%

Cái Bang Bổng

cb_bong

 • Chiêu thức Cái Bang Bổng Pháp
  • Kỹ năng 90: Thiên Hạ Vô Cẩu
  • Kỹ năng 120: Hổn Thiên Khí Công
  • Kỹ năng 150: Bổng Huýnh Lược Địa
 • Ưu điểm ,
  • Dame cao và kỹ năng rượt đối thủ
  • Có kỹ năng tăng tốc độ di chuyển nên PK linh hoạt
  • Trấn phái được kháng tất cả khiến cho Cái Bang rất trâu bò
  • Đánh solo hoặc PK team cực kỳ hiệu quả
  • Khi 120 được kích hoạt thì rất dễ hạ gục đối thủ
 • Nhược điểm
  • Cần 1 bộ trang bị cấp cao
  • Cấp thấp thì rất yếu
  • Đánh hội đồng dễ bị hạ gục
  • Yêu cầu kỹ năng PK cao vì chiêu thức vài giây sau mới xuất ra
 • Cách nâng điểm tiềm năng
  • Sức mạnh: 70%
  • Sinh khí: 30%
  • Thân pháp: không cần thiết
  • Nội công: không cần thiết

Cái Bang Chưởng

cb_chuong

 • Kỹ năng Cái Bang Chưởng Pháp
  • Kỹ năng 90: Phi Long Tại Thiên
  • Kỹ năng 120: Hổn Thiên Khí Công
  • Kỹ năng 150: Thời Thừa Lục Long
 • Ưu điểm ,
  • Dame cao
  • Cực kỳ trâu khi đánh hội đồng
  • Chiêu thức tầm xa và diện rộng
  • Có kỹ năng tăng tốc độ di chuyển nên PK linh hoạt
  • Trấn phái được kháng tất cả khiến cho Cái Bang rất trâu bò
  • Đánh solo hoặc PK team cực kỳ hiệu quả
  • Khi 120 được kích hoạt thì rất dễ hạ gục đối thủ
 • Nhược điểm
  • Cần 1 bộ trang bị cấp cao
  • Cấp thấp thì rất yếu
 • Cách nâng điểm tiềm năng
  • Sức mạnh: không cần thiết
  • Sinh khí: 100%
  • Thân pháp: không cần thiết
  • Nội công: không cần thiết

Thiên Nhẫn Đao

tn_chuong

 • Chiêu thức Thiên Nhẫn Đao Pháp
  • Kỹ năng 90: Thiên Ngoại Lưu Tinh
  • Kỹ năng 120: Ma Âm Phệ Phách
  • Kỹ năng 150: Tật Hỏa Liệu Nguyên
 • Ưu điểm ,
  • Chiêu thức phạm vi diện rộng
  • Không yêu cầu cấp cao hoặc trang bị cao
  • PK hội đồng rất tốt
 • Nhược điểm
  • Chạy bộ và không có kỹ năng tăng tốc độ di chuyển
  • Cần sử dụng kỹ năng Ma Âm Phệ Phách để đánh trúng đối thủ
  • Không phải môn phái đở đòn
 • Cách nâng điểm tiềm năng
  • Sức mạnh: không cần thiết
  • Sinh khí: 100%
  • Thân pháp: không cần thiết
  • Nội công: không cần thiết

Thiên Nhẫn Kích

tn_thuong

 • Chiêu thức Thiên Nhẫn Thương Pháp
  • Kỹ năng 90: Vân Long Kích
  • Kỹ năng 120: Ma Âm Phệ Phách
  • Kỹ năng 150: Giang Hải Nộ Lan
 • Ưu điểm ,
  • Di chuyển linh hoạt trên ngựa
  • kỹ năng khống chế cực tốt
  • Tận dụng kỹ năng buff để PK
  • Solo 1-1 thì gần như khó có đối thủ
 • Nhược điểm
  • Cần sử dụng kỹ năng Ma Âm Phệ Phách để đánh trúng đối thủ
  • Trang bị thấp và cấp độ thấp thì rất khó PK
  • Thời gian buff bùa đối thủ khá nhiều
  • Hạn chế đánh hội đồng
  • Dưới 170 không nên chơi TN thương vì khá yếu
 • Cách nâng điểm tiềm năng
  • Sức mạnh: 70%
  • Sinh khí: 30%
  • Thân pháp: khoảng 150-200 điểm
  • Nội công: không cần thiết

Thiên Nhẫn Bùa

tn_bua

 • Chiêu thức Thiên Nhẫn Bùa Chú
  • Kỹ năng 90: Nhiếp Hồn Loạn Tâm
  • Kỹ năng 120: Ma Âm Phệ Phách
 • Ưu điểm ,
  • Bộ kỹ năng chuyên về hiệu ứng
  • Di chuyển được trên ngựa nên rất linh hoạt
 • Nhược điểm
  • Không có kỹ năng tăng kháng tất cả
 • Cách nâng điểm tiềm năng
  • Sức mạnh: không cần thiết
  • Sinh khí: 100%
  • Thân pháp: không cần thiết
  • Nội công: không cần thiết

Võ Đang Quyền

VD_Chuong

 • Chiêu thức Võ Đang Quyền Pháp
  • Kỹ năng 90: Thiên Địa Vô Cực
  • Kỹ năng 120: Xuất Ứ Bất Nhiễm
  • Kỹ năng 150: Tạo Hóa Thái Thanh
 • Ưu điểm ,
  • Chiêu thức phạm vi diện rộng
  • PK hội đồng và solo khá tốt
  • Cực kỳ trâu bò với bộ kỹ năng
  • Có kỹ năng chạy và di chuyển linh hoạt khi sử dụng Xuất Ứ Bất Nhiễm
  • Nâng điểm tiền năng sẽ tăng lực tay và độ trâu của võ đang
  • Cách chơi Võ Đang không quá khó
 • Nhược điểm
  • Dễ bị khắc chế bởi kỹ năng 120 của Ngũ Độc Hấp Tinh Yểm
  • Bơm máu không hợp lý dễ bị sốc dame của đối phương
 • Cách nâng điểm tiềm năng
  • Sức mạnh: không cần thiết
  • Sinh khí: không cần thiết
  • Thân pháp: không cần thiết
  • Nội công: 100%

Võ Đang Kiếm

vd_kiem

 • Chiêu thức Võ Đang Kiếm Pháp
  • Kỹ năng 90: Nhân Kiếm Hợp Nhất
  • Kỹ năng 120: Xuất Ứ Bất Nhiễm
  • Kỹ năng 150: Kiếm Thúy Tinh Hà
 • Ưu điểm
  • Có kỹ năng gia tăng tốc độ
  • Chiêu thức có độ giật cao khi bắt đối phương
  • Băng sát và choáng sẽ làm đối thủ khó chạy được
  • Khi bị đối phương đánh thì rút máu và mana thay vì rút máu như những phái khác
 • Nhược điểm
  • Phải di chuyển liên tục để bắt đối thủ
  • Cấp thấp sẽ rất khó đánh
 • Cách nâng điểm tiềm năng
  • Sức mạnh: số điểm còn lại
  • Sinh khí: không cần thiết
  • Thân pháp: khoảng 150-200 điểm
  • Nội công: 50-300 điểm

Côn Lôn Đao

cl_dao

 • Chiêu thức Côn Lôn Đao Pháp
  • Kỹ năng 90: Ngạo Tuyết Tiêu Phong
  • Kỹ năng 120: Lưỡng Nghi Chân Khí
  • Kỹ năng 150: Cửu Thiên Cương Phong
 • Ưu điểm ,
  • Hiệu ứng kỹ năng băng sát và choáng cao
  • Chiêu thức tầm xa và khá rộng
  • Có kỹ năng chạy và kháng cao
  • Đặc biệt kỹ năng Lưỡng Nghi Chân Khí cho phép giảm dame của đối phương trong 10s
  • kỹ năng choáng của Côn Lôn cực cao nếu có bùa hỗ trợ
  • PK solo hoặc đánh hội đồng cực tốt
  • Là đồng đội tốt khi có kỹ năng buff hỗ trợ cho đồng đội
  • Cực kỳ hữu ích trong vượt ải hoặc săn boss
  • Cấp càng cao thì càng mạnh
 • Nhược điểm
  • Máu khá thấp dễ bị đột tử
  • Đòi hỏi cần điểm kỹ năng nhiều
  • Trình PK phải cực cao để hạ gục nhanh đối thủ
  • Trang bị thấp không đánh được
  • kỹ năng dễ đánh hụt khi ở xa
  • Chiêu thức Lưỡng Nghi Chân Khí bị vô hiệu với Ngũ Độc
 • Cách nâng điểm tiềm năng
  • Sức mạnh: 100%
  • Sinh khí: không cần thiết
  • Thân pháp: không cần thiết
  • Nội công: không cần thiết

Côn Lôn Kiếm

cl_chuong

 • Chiêu thức Côn Lôn Kiếm Pháp
  • Kỹ năng 90: Lôi Động Cửu Thiên
  • Kỹ năng 120: Lưỡng Nghi Chân Khí
  • Kỹ năng 150: Thiên Lôi Chấn Nhạc
 • Ưu điểm ,
  • Chiêu thức tầm xa và khá rộng, choáng cực cao
  • Có kỹ năng chạy và kháng cao
  • Đặc biệt kỹ năng Lưỡng Nghi Chân Khí cho phép giảm dame của đối phương trong 10s
  • kỹ năng choáng của Côn Lôn cực cao nếu có bùa hỗ trợ
  • PK solo hoặc đánh hội đồng cực tốt
  • Là đồng đội tốt khi có kỹ năng buff hỗ trợ cho đồng đội
  • Cực kỳ hữu ích trong vượt ải hoặc săn boss
  • Cấp càng cao thì càng mạnh
 • Nhược điểm
  • Đòi hỏi cần điểm kỹ năng nhiều
  • kỹ năng dễ đánh hụt khi ở xa
  • Chiêu thức Lưỡng Nghi Chân Khí bị vô hiệu với Ngũ Độc
  • Khác với những phái khác, kỹ năng 150 hỗ trợ tầng 2(nên lực tay chỉ tầm 2k)
  • Cần thời gian để chiêu thức Thiên Lôi Chấn Nhạc được phát huy tác dụng của tầng2
 • Cách nâng điểm tiềm năng
  • Sức mạnh: không cần thiết
  • Sinh khí: 100%
  • Thân pháp: không cần thiết
  • Nội công: không cần thiết

Côn Lôn Bùa Chú

cl_bua

 • Chiêu thức Côn Lôn Bùa Chú
  • Kỹ năng 90: Túy Tiên Tá Cốt
  • Kỹ năng 120: Lưỡng Nghi Chân Khí
 • Ưu điểm ,
  • Hỗ trợ cho đồng đội
  • Hiệu ứng bùa chú cực kỳ khó chịu
 • Nhược điểm
  • Trang bị cao để sống xót tốt
 • Cách nâng điểm tiềm năng
  • Sức mạnh: không cần thiết
  • Sinh khí: 100%
  • Thân pháp: không cần thiết
  • Nội công: không cần thiết