[10:00 – 04/02] Máy Chủ Mới “Hỏa Sơn”

Tên máy chủ: Hỏa Sơn
Vào lúc 10:00 ngày 04/02/2019 sẽ mở chính thức.