[25/01 – 15/02] Đua Top “Thái Sơn”

Và để góp phần khuấy động bầu không khí, Mãnh Long Tranh Bá thân gửi đến tất cả nhân sĩ thông tin phần thưởng hoạt động đua Top tại máy chủ Thái Sơn như sau:


Hình ảnh minh họa

Thể Lệ Đua Top

  • Thời gian lấy dữ liệu Top 10 nhân vật Thái Sơn: 23:59 ngày 23/12/2018.
  • Điều kiện & thời gian nhận thưởng:
    • Nhận thưởng sau 16:00 ngày 24/12/2018 tại NPC Lễ Quan.
    • Kết quả căn cứ dựa trên bảng xếp hạng máy chủ.
    • Bổn Trang từ chối giải quyết các khiếu kiện liên quan về việc xếp hạng.

Phần Thưởng Thập Đại Cao Thủ
Xếp hạng Vòng sáng Danh hiệu Xu Vật phẩm
1 Vòng Sáng Đặc Biệt 1
Cái Thế Cao Thủ
15.000
Rương Binh Giáp Hiếm Lục Long Thành*1
Rương Trang Sức Hiếm Lục Long Thành*1
Rương Phòng Cụ Hiếm Lục Long Thành*1


Hạn sử dụng: 28 ngày
2 Vòng Sáng Đặc Biệt 2
Nhân Tài Võ Lâm
12.000
Rương Binh Giáp Hiếm Lục Long Thành*1

Hạn sử dụng: 21 ngày
3 Vòng Sáng Đặc Biệt 3
Bảo Bối Võ Lâm
9.000
Rương Binh Giáp Hiếm Lục Long Thành*1

Hạn sử dụng: 21 ngày
4-7 Vòng Sáng Hiếm 1
Triều Định Xem Trọng
6.000
Rương Trang Sức Hiếm Lục Long Thành*1

Hạn sử dụng: 14 ngày
8-10 Vòng Sáng Hiếm 2
Võ Di Kinh Hồn
3.000
Rương Phòng Cụ Hiếm Lục Long Thành*1

Hạn sử dụng: 14 ngày